ПОСЕТЕТЕ НОВИЯ САЙТ - www.delmondo.bg

Застраховка Oтмяна на пътуване


b_150_100_16777215_00_https___chikov.com_wp-content_uploads_2015_03_Depositphotos_28328577_original.jpg ЗАСТРАХОВКА ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ

 

 
Oтмяна на пътуване »Класик«

Сигурност и спокойствие в непредвидени ситуации! Защита в случай на неочаквано възпрепятстване на пътуването от здравословен, служебен или семеен характер.Застрахователна защита

 

 

 

 

Покритие


Анулиране на пътуванеВъзстановява възникналите разходи при анулиране на
резервирано пътуване към момента на настъпване надо избраната цена назастрахователното събитие (съгласно причините, изброени


пътуването; до 20.000 лв.в Общите условия на застраховане)


Възстановяване на самоучастието при анулиране на
пътуване


Застраховка на самоучастието в резервационната цена придо избраната цена наанулиране на пътуване.

пътуването; до 20.000 лв.

Застраховка с прекъсване на пътуването

Възстановява разходите за заплатени, но неконсумиранидо избраната цена науслуги по време на пътуването (съгласно причините,


пътуването; до 20.000 лв.изброени в Общите условия на застраховане)


Стойност на

 

 

Стойност на

 

 

 

 


пътуването

Застрахователна

пътуването

 

 

Застрахователна

 


(Застрахователно

премия

(Застрахователно

 

премия

 


покритие)покритие)


до 500 лв.

25 лв.

до 5.000 лв.250 лв.до 1.000 лв.

50 лв.

до 6.000 лв.300 лв.до 1.500 лв.

75 лв.

до 7.000 лв.350 лв.до 2.000 лв.

100

лв.

до 8.000 лв.400 лв.
до 2.500 лв.

125

лв.

до 9.000 лв.450 лв.до 3.000 лв.

150

лв.

до 10.000 лв.500 лв.до 3.500 лв.

175

лв.

до 15.000 лв.750 лв.до 4.000 лв.

200

лв.

до 20.000 лв.1.000 лв.до 4.500 лв.

225

лв.

-

-


Максимална застрахователна сума: 20.000 лв.


Условия на закупуване на продукт със защита при отмяна на пътуване:

За клауза „Отмяна на пътуване” застрахователната защита започва със сключването на застрахователния договор и приключва със започване на пътуването. Сключването на застраховката и заплащането на застрахователната премия за застрахователни пакети със защита при отмяна на пътуване трябва да се извършат в деня на резервация на пътуването. При по-късно сключване са застраховани само събития, настъпили след 10 (десетия) ден от сключването (изключение: злополука, смъртен случай, природно бедствие). Ако застраховката бъде сключена по-малко от 31 (тридесет и един) дни преди началото на пътуването, защитата при отмяна на пътуване е осигурена само при едновременно сключване на застраховката и резервацията на пътуването.


Причини за отмяна на пътуването:

•Внезапно тежко заболяване, непоносимост към ваксини (само при предписани ваксини), нараняване при злополука или смърт на застрахования. Едно заболяване се счита за тежко, ако поради него възниква принудителна неспособност за пътуване

иработа. Прави се препратка към точка 1.2. на ОУЗ за посочените във всички раздели изключения.

•Равностойно на точка 2.1. е влошаване на съществуващо органично страдание на застрахования. Прави се препратка към точка 1.2. на ОУЗ за посочените във всички раздели изключения.

•Бременност на застрахованата, ако бременността е била медицински установена и потвърдена след сключване на застраховката и резервацията на пътуването.

•Неочаквано прекратяване на договора от страна на работодателя. Не е налице застрахователна защита при изтичане на срочен договор или прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие, както и отказ от пътуването поради изключителни професионални ситуации.

•Свикване на основна военна или алтернативна служба.

•Връчване на иск за разтрогване на брака от брачния партньор на застрахования.

•Внезапно тежко заболяване, тежко нараняване по време на злополука или смърт на следните лица: брачен партньор, партньор в живота (идентична адресна регистрация за последните 3 месеца), родители (несъщи родители, тъст и тъща, свекър и свекърва, баба и дядо), деца (заварени, доведени, деца, внуци), братя и сестри, несъщи роднини като снахи и зетьове или поименно посочени в полицата рискови лица. Важат посочените в точка 1.2.1. на ОУЗ за всички раздели изключения за горепосочените лица. Влошаването на съществуващи при сключване на застраховката страдания на горепосочените лица, както и необходимостта от грижи, не се считат за застрахователно събитие.

•Ако до 7 лица заедно са резервирали пътуване и са застраховани при АГА Интернешънал С. А., то налице е застрахователен случай и тогава, когато една

от причините съгласно точки 2.1. до 2.9. настъпят само за едно от тези 7 лица.


Общи условия на застраховане:

В сила са Общите условия на застраховане, които могат да бъдат открити на www.allianz- assistance.bg. В сила е българското законодателство. Застрахователна защита ползват само поименно споменатите в полицата лица и след заплащане на застрахователната премия. Застрахованото лице трябва да спазва задълженията, упоменати в Общите условия на застраховане (ОУЗ). Посреднците нямат право да противоречат на условията или да сключват допълнитени уговорки. Застрахователният данък е включен в премиите. Не се изискват опълнителни такси. Определящи за размера на покритието са документираните в полицата премии и продуктовите описания. Посочените тарифи губят валидност след издаване на нови продуктови описания.


Завеждане на щета:

1.Моля, уведомете отдела за обработка на щети на АГА Интернешънал С. А. писмено в рамките на 48 часа след настъпване на застрахователното събитие на имейл Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

2.Изпратете ни попълнен формуляр за щета и оригиналите на документите, с които разполагате (застрахователна полица, потвърждение за резервация, медицински картон, информация за анулационната практика на туристическата агенция и т.н.).

3.Всички формуляри могат да бъдат намерени на www.allianz-assistance.bg.


Отдел за обработка на щети:

Тел: call_skype_logo.png+ 359 2 980 00 29+ 359 2 980 00 29

Ел. поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Моля, имайте предвид, че без навременно уведомление не могат да бъдат признати претенции по застрахователни събития!
Резервирай 
Начало
Промоции
Полезна информация
За нас
Контакти
Условия
Резервации
Море
Планина
Градски Хотели
Еко туризъм
Spa and wellness
Екскурзии
Градски Хотели
Почивки
Корпоративни услуги
Самолетни билети
Застраховки
Круизи
Rent a car
Подари ваучер
Празници
Публикуваната на този сайт информация е с рекламна цел. Съгласно чл.28, ал.2 от Закона за туризма за достоверна се счита информацията, предоставена в офис на "Делмондо – БГ" или на оторизираните агенти.