ПОСЕТЕТЕ НОВИЯ САЙТ - www.delmondo.bg

Застраховка Oтмяна на пътуване


b_200_150_16777215_00_https___chikov.com_wp-content_uploads_2015_03_Depositphotos_28328577_original.jpg ЗАСТРАХОВКА ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ

 

 


 
Медицински застраховки при пътуване в чужбина

ДЕЛМОНДО -БГ  предлага  медицински застраховки,
необходими за Вашето пътуване в  чужбина.

ЗАСТРАХОВКА “ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ”

осигурява:

  • Помощ при пътуване в страната и чужбина
  • Осигурен безплатен асистанс при злополука и акутно заболяване 24 часа в целия свят
  • Най-ниски цени

ПОКРИТИ РИСКОВЕ:

  • Медицински разноски, вследствие на злополука и акутно заболяване
  • Разходи за транспортиране и репатриране
  • Разходи за спешно зъболечение

 

ТАРИФА

За застраховане на „МЕДИЦИНСКИ РАЗНОСКИ” за български и чуждестранни граждани, пребиваващи извън територията на България

 

Тарифа  за Европа ( без Русия) за индивидуални застрахователни полици

 

Лимит в евро

2000

4000

5000

10000

15000

20000

25000

30000

50000


Срок на застраховката


Застрахователна премия в лева

1 ден

0,50

0,65

0,75

0,85

1,00

1,10

1,20

1,25

1,35

2 дни

0,90

1,30

1,50

1,70

2,00

2,25

2,40

2,50

2,75

3 дни

1,30

1,90

2,25

2,55

3,00

3,40

3,60

3,75

4,10

4 дни

1,75

2,50

3,00

3,40

3,80

4,50

4,80

5,00

5,45

5 дни

2,15

3,10

3,75

4,25

4,85

5,60

5,95

6,25

6,80

6 дни

2,25

3,70

4,50

5,10

5,80

6,70

7,15

7,50

8,15

7 дни

2,40

4,30

5,25

5,95

6,95

7,85

8,30

8,75

9,50

8 дни

2,70

4,65

6,00

6,80

7,85

8,95

9,50

10,00

10,90

9 дни

3,15

5,20

6,75

7,65

8,80

10,10

10,70

11,25

12,25

10 дни

3,55

5,80

7,50

8,50

9,75

11,20

11,90

12,50

13,60

11 дни

4,00

6,40

8,25

9,35

10,70

12,30

13,10

13,75

14,95

12 дни

4,15

7,05

9,00

10,20

11,65

13,45

14,30

15,00

16,30

13 дни

4,60

7,70

9,75

11,05

12,60

14,55

15,45

16,25

17,65

14 дни

4,70

8,80

10,50

11,90

13,90

15,65

16,65

17,50

19,05

15 дни

5,05

9,30

11,25

12,75

14,70

16,80

17,85

18,75

20,40

16 дни

5,40

9,70

11,80

13,40

15,75

17,60

18,65

19,60

21,35

17 дни

5,75

10,15

12,30

14,10

16,50

18,35

19,45

20,45

22,30

18 дни

6,05

10,60

12,85

14,80

17,25

19,15

20,25

21,30

23,25

19 дни

6,45

11,00

13,35

15,45

18,00

19,90

21,05

22,15

24,20

20 дни

6,70

11,35

13,90

16,15

18,75

20,70

21,85

23,00

23,15

21 дни

6,90

11,50

14,45

16,85

19,50

21,50

22,65

23,85

26,10

1 месец

11,20

14,40

19,20

22,95

26,25

28,50

29,85

31,50

34,65

2 месеца

14,00

26,60

35,10

43,35

48,75

51,90

53,85

57,00

63,15

3 месеца

19,15

35,20

51,00

63,75

71,25

75,30

77,85

82,50

91,65

4 месеца

23,05

40,80

66,90

84,15

93,75

98,70

101,85

108,00

120,15

5 месеца

29,20

46,85

75,80

104,55

116,25

122,10

125,85

133,50

148,65

6 месеца

32,40

53,00

90,30

124,95

138,75

145,50

149,85

159,00

177,15

7 месеца

38,40

59,00

98,60

145,35

161,25

168,90

173,85

184,50

205,65

8 месеца

43,00

64,20

105,50

165,75

183,75

192,30

197,85

210,00

234,15

9 месеца

48,15

70,00

128,40

186,15

206,25

215,70

221,85

235,50

262,65

10 месеца

51,77

75,85

139,30

206,55

228,75

239,10

245,85

261,00

291,15

11 месеца

57,00

83,20

150,00

226,95

251,25

262,50

269,85

286,50

319,65

12 МЕСЕЦА

62,20

96,00

167,40

254,15

281,25

293,70

301,85

320,50

357,65

 

Данък 2%

Завишение за лица над 65 г- 50 %

Завишение за лица над 70 г- 100 %Oтмяна на пътуване »Класик«

Сигурност и спокойствие в непредвидени ситуации! Защита в случай на неочаквано възпрепятстване на пътуването от здравословен, служебен или семеен характер.Застрахователна защита

 

 

 

 

ПокритиеАнулиране на пътуване

Възстановява възникналите разходи при анулиране нарезервирано пътуване към момента на настъпване надо избраната цена на


застрахователното събитие (съгласно причините, изброени


пътуването; до 20.000 лв.


в Общите условия на застраховане)
Възстановяване на самоучастието при анулиране напътуване


Застраховка на самоучастието в резервационната цена придо избраната цена на


анулиране на пътуване.
пътуването; до 20.000 лв.Застраховка с прекъсване на пътуването
Възстановява разходите за заплатени, но неконсумиранидо избраната цена на


услуги по време на пътуването (съгласно причините,

пътуването; до 20.000 лв.


изброени в Общите условия на застраховане)


Стойност на

 

Стойност на

 

 

 


пътуването

Застрахователна

пътуването

 

 

Застрахователна


(Застрахователно покритие)

премия

(Застрахователно покритие)

 

премия

до 500 лв.

25 лв.

до 5.000 лв.250 лв.


до 1.000 лв.

50 лв.

до 6.000 лв.300 лв.


до 1.500 лв.

75 лв.

до 7.000 лв.350 лв.


до 2.000 лв.

100 лв.

до 8.000 лв.400 лв.

до 2.500 лв.

125 лв.

до 9.000 лв.450 лв.


до 3.000 лв.

150 лв.

до 10.000 лв.500 лв.


до 3.500 лв.

175 лв.

до 15.000 лв.750 лв.


до 4.000 лв.

200 лв.

до 20.000 лв.1.000 лв.


до 4.500 лв.

225 лв.

-

-

Максимална застрахователна сума: 20.000 лв.


Условия на закупуване на продукт със защита при отмяна на пътуване:

За клауза „Отмяна на пътуване” застрахователната защита започва със сключването на застрахователния договор и приключва със започване на пътуването. Сключването на застраховката и заплащането на застрахователната премия за застрахователни пакети със защита при отмяна на пътуване трябва да се извършат в деня на резервация на пътуването. При по-късно сключване са застраховани само събития, настъпили след 10 (десетия) ден от сключването (изключение: злополука, смъртен случай, природно бедствие). Ако застраховката бъде сключена по-малко от 31 (тридесет и един) дни преди началото на пътуването, защитата при отмяна на пътуване е осигурена само при едновременно сключване на застраховката и резервацията на пътуването.


Причини за отмяна на пътуването:

•Внезапно тежко заболяване, непоносимост към ваксини (само при предписани ваксини), нараняване при злополука или смърт на застрахования. Едно заболяване се счита за тежко, ако поради него възниква принудителна неспособност за пътуване

иработа. Прави се препратка към точка 1.2. на ОУЗ за посочените във всички раздели изключения.

•Равностойно на точка 2.1. е влошаване на съществуващо органично страдание на застрахования. Прави се препратка към точка 1.2. на ОУЗ за посочените във всички раздели изключения.

•Бременност на застрахованата, ако бременността е била медицински установена и потвърдена след сключване на застраховката и резервацията на пътуването.

•Неочаквано прекратяване на договора от страна на работодателя. Не е налице застрахователна защита при изтичане на срочен договор или прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие, както и отказ от пътуването поради изключителни професионални ситуации.

•Свикване на основна военна или алтернативна служба.

•Връчване на иск за разтрогване на брака от брачния партньор на застрахования.

•Внезапно тежко заболяване, тежко нараняване по време на злополука или смърт на следните лица: брачен партньор, партньор в живота (идентична адресна регистрация за последните 3 месеца), родители (несъщи родители, тъст и тъща, свекър и свекърва, баба и дядо), деца (заварени, доведени, деца, внуци), братя и сестри, несъщи роднини като снахи и зетьове или поименно посочени в полицата рискови лица. Важат посочените в точка 1.2.1. на ОУЗ за всички раздели изключения за горепосочените лица. Влошаването на съществуващи при сключване на застраховката страдания на горепосочените лица, както и необходимостта от грижи, не се считат за застрахователно събитие.

•Ако до 7 лица заедно са резервирали пътуване и са застраховани при АГА Интернешънал С. А., то налице е застрахователен случай и тогава, когато една

от причините съгласно точки 2.1. до 2.9. настъпят само за едно от тези 7 лица.


Общи условия на застраховане:

В сила са Общите условия на застраховане, които могат да бъдат открити на www.allianz- assistance.bg. В сила е българското законодателство. Застрахователна защита ползват само поименно споменатите в полицата лица и след заплащане на застрахователната премия. Застрахованото лице трябва да спазва задълженията, упоменати в Общите условия на застраховане (ОУЗ). Посреднците нямат право да противоречат на условията или да сключват допълнитени уговорки. Застрахователният данък е включен в премиите. Не се изискват опълнителни такси. Определящи за размера на покритието са документираните в полицата премии и продуктовите описания. Посочените тарифи губят валидност след издаване на нови продуктови описания.


Завеждане на щета:

1.Моля, уведомете отдела за обработка на щети на АГА Интернешънал С. А. писмено в рамките на 48 часа след настъпване на застрахователното събитие на имейл Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

2.Изпратете ни попълнен формуляр за щета и оригиналите на документите, с които разполагате (застрахователна полица, потвърждение за резервация, медицински картон, информация за анулационната практика на туристическата агенция и т.н.).

3.Всички формуляри могат да бъдат намерени на www.allianz-assistance.bg.


Отдел за обработка на щети:

Тел: call_skype_logo.png+ 359 2 980 00 29call_skype_logo.png+ 359 2 980 00 29

Ел. поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


Моля, имайте предвид, че без навременно уведомление не могат да бъдат признати претенции по застрахователни събития!

Резервирай 


ПРЕПОРЪЧВАМЕ ВИ
НОВА ГОДИНА 2025 В СЪРБИЯ - ХОТЕЛ VRNJACKE TERME 4+* ВЪРНЯЧКА БАНЯ
b_150_100_16777215_00_images_stories_Oferti_th_happynewyear.gif Гала вечеря  на 31.12 с жива музика и напитки
РЕПРИЗА  НА 01.01

цени от 980 лв.
УНИКАЛНА СПА ЗОНА

 


 
НОВА ГОДИНА 2025 в Сърбия - Пирот - НОВ хотел DIJANA 3*
b_200_150_16777215_00_images_stories_Oferti_th_happynewyear.gifНОВА ГОДИНА, на гости   при съседите
цени от 595 лв. за 2 нощ. + 2 Гала вечери
пакет с 2 нощувки
 

APHRODITE**** КЕРАМОТИ - на крайбрежието
altНАЙ-ХУБАВИЯТ ПЛАЖ В СЕВЕРНА ГЪРЦИЯ

цени от 25 евро на човек в студио

 специална оферта за 1-9/06
 

ТИВА ДЕЛ МАР (Цезар Палас) 4*, Свети Влас 2024
b_200_150_16777215_00_https___www.starrytravel.com_images_hotels_130_9.jpg Лято 2024- All inclusive

-20% отстъпка

на плаж Робинзон

цени от 81 лв.

ПРЕПОРЪЧАН ХОТЕЛ

 


Виж още


 
Начало
Промоции
Полезна информация
За нас
Контакти
Условия
Резервации
Море
Планина
Градски Хотели
Еко туризъм
Spa and wellness
Екскурзии
Градски Хотели
Почивки
Корпоративни услуги
Самолетни билети
Застраховки
Круизи
Rent a car
Подари ваучер
Празници
Публикуваната на този сайт информация е с рекламна цел. Съгласно чл.28, ал.2 от Закона за туризма за достоверна се счита информацията, предоставена в офис на "Делмондо – БГ" или на оторизираните агенти.